آشنایی با سوره فیل

کد مطلب : 167
تعداد بازدید : 256
1401/09/08
آشنایی با سوره های قرآن، سوره فیل و قصه اصحاب فیل، لشکر فیل سواری که گرفتار عذاب و هلاک شدند.
آشنایی با سوره فیل

سوره فیل و قصه اصحاب فیل: 

سوره فیل 105 سوره قرآن کریم است و 5 آیه دارد.
در سوره مبارکه «فیل» داستان لشکر فیل سوارانی آمده است که به قصد ویرانی خانه خدا کعبه معظمه با لشکر انبوهی از فیل به مکه مکرمه آمده بودند.
سرکرده لشکر فیل سورار فردی به نام «ابرهه» بوده که در آن وقت حاکم یمن بوده است و پس ماجراهایی به قصد تخریب خانه خدا با لشکر فیل سوارش به نزدیکی «کعبه» و دروازه‌های شهر «مکه» رسیده بودند که ناگهان توسط پرندگان کوچکی به نام «ابابیل» مورد حمله قرار گرفته و بوسیله سنگ ریزه‌های به نام «سجیل» نابود می‌شوند.


مرکز قرآنی آنلاین ابرار
آموزش آنلاین «قرآن» و «معارف اسلام» به کودکان، نوجوانان و مسلمانان سراسر جهان
Online teaching of the Qur’an and Islamic teachings to the kids and youth all over the world
+989357713035
+989191605034
تلفن تماس+ WhatsApp

Abrar Online Quranic Center
Online teaching of the Qur’an includes: reading of the Qur’an, Tajweed, Tarteel, Memorization, translation, commentary, recitation, Quran stories…
Online teaching of Islamic education includes: Ahkam, Akhlaq, Aqaeed, History of the Prophet (S) and History of our Imams…
Online teaching for those who are interested in the Qur’an and Islamic teachings regardless of their age and gender using any apps which is appropriate like Skype
Our online teaching services will offer in four languages like English, Farsi, Arabic and Urdo
To be more familiar to our activities and services, our scientific boards and teachers please go to the other pages of our site.


Abrar Online Quranic Center initiated in 2020 with the aim of providing online education of the Qur’an and Islamic teachings for those who are interested in these subjects especially for children and teenagers who are living in non-Muslim countries. Abrar Center is an independent institute that focuses only on online teaching of the Qur’an and other religious education and is supported by public donations.

+989357713035
+989191605034
 WhatsApp

 https://abrarcenter.com  

مطالب مشابه

نظرات خود در رابطه با این مطلب را مطرح نمائید
captcha